2014
Referanslar

Hergüner Danışmanlık A. Ş.

RGM TURKEY tarafından teknik hizmet verilen Hergüner Danışmanlık A. Ş.’de;

Bütün bildirimler CAFM sistemi ile kayıt altına alınmakta ve online olarak takip edilmektedir. Her aysonunda bütün bildirimler kategorize edilip ve rapor olarak sunulmaktadır. Demirbaşlar Barkod sistemi ile etiketlenmekte ve QR CODE şeklinde kayıt altına alınmaktadır. Güncel olarak demirbaş takibi yapılmaktadır.

Yer : İstanbul